Motioner till årsmötet ska vara hos styrelsen senast den 3 december.

Skicka in dina motioner nu, sista dagen är den 3 december, dvs de ska då ha anlänt till styrelsen!