Nyheter från Holmen

Klubbhuset
Storstugan är snart klar men nya läkt och rödmålat det är lite kvar på högra sidan .  Ny varmvattenberedare är på plats. Ny bänkskiva är också på plats vi kommer att sätta upp en kontakt till ovanför bänken på vänstra sidan.

Sovstugor
Nya mattor ligger på plats. Till den övre stugan skall det köpas in en ny tjockare madrass då en av madrasseran är lite för tunn att ligga på.  Vid flertal tillfällen har just detta mått varit slut.

Bryggorna
Kaj är ute kontinuerligt och jobbar med bryggorna. Yttre bryggan skall flyttas in så att spången kan komma på plats igen mellan bryggorna, det ligger idag en tillfällig lösning.  Kaj kommer att åka ut denna vecka  och jobba med detta bara vädret tillåter

Finns det funderingar kring detta så vänligen kontakta ö-fogden Jonny
Ha en bra sommar önskar
Ö-fogden  och vice ö-fogde