Redan dags för varvsanmälan

För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger i klubbhuset i hamnen eller digitalt, se länk nedan.

Listan i hamnen finns på plats från den 25 maj till den 11 juni. Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive badbrygga/peke, och båtbredd. Vi behöver också uppgift om båten ska stå på trailer på varvet och/eller innanför det inhägnade området (som enbart är till för båtar med utombordsmotorer) samt försäkringsuppgifter (försäkringsbolag och försäkringsnummer).

Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig sent riskerar att få köa till reservplatser eller måste se sig om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas ut till dem som får plats och vi meddelar de som eventuellt inte får plats. Varvsplatsen ska vara betald senast 31 augusti.

Digitalt anmäler du dig via den här länken:
Bokning av varvsplats (simplesignup.se)