Sista dagen för motioner till årsmötet är den 17/12!

Om ni vill skicka in motioner till årsmötet som är den 28 januari så ska de vara styrelsen tillhanda senast den 17 december.