Skänkt sticksåg borta!

Om vi ska få det här med utlåningsverksamhet att fungera är det av största vikt att sakerna hängs upp på sin plats igen. Nu är sticksågen borta, några tips?

Försommarfesten 2014 060

OBS sticksågens utseende är okänt för webbmastern!