SMBF Nyhetsbrev nr 4 2015

SMBFHEADER21
Hej Båtvänner
Här kommer det sista nyhetsbrevet innan sommaren gör sitt intåg i Båtlivet och många av oss ger oss ut på de guppande vågorna. Numera ska vi ju bokstavligen inte skita i miljön utan många av oss måste ha septiktankar installerade i Båtarna.
Här hittar du en karta med tömningsstationer: http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/
OBS att nya anläggningar hela tiden läggs till på kartan.

Arbetet med frågan om moms på båt- och uppläggningsplatser fortsätter. SMBF lämnar in en begäran om omprövning till Stockholms stads Idrottsnämnd. SMBF har förutom sin egna skrivelse med ett utlåtande från en skatteexpert.

Som en glad nyhet finns nu SMBF:s digitala Kalender 2015 på hemsidan http://www.smbf.org/klubbinformation/

Från och med augusti så kommer vi endast att använda de mailadresser som finns i BAS-Systemet för våra utskick, så se till att ha uppdaterade mailadresser där.

Vi vill önska er en riktigt trevlig och härlig Båtsommar!
Vänligen
SMBF:s styrelse