Mooringlina på holmen.

Mooringlinor
Mooringlinor

För att förtöja på holmens brygga på östra sidan har GBS nu låtit montera sk mooringlinor (kallas ibland även för fasta ankare). Man går in mot bryggan och greppar en lina som man sedan förtöjer i aktern. Självklart ska man ha förtöjning i fören som tidigare.

Har ni funderingar om detta kontakta vår Ö-fogde!