Södertälje kanal avstängd 27-29 maj

Sjöfartsverkets beslut med dnr 22-02024 angående avlysning av den allmänna farleden 901 i Södertälje sluss och kanal med start fredag 27 – söndag 29 maj 2022 .
Syftet med avlysningen är att två stycken ledningsomläggningar planeras att genomföras i kanalen.