Välbesökt årsmöte

I torsdags kväll 23 februari hade vi ett välbesökt årsmöte. Vi var 49 personer i Hässelby Strands kyrka.

Vi medlemmar är de som tillsammans skapar vår trevliga båtklubb. Det innebär att några av oss måste administrera, leda och fördela arbetet med de förbättringar eller reparationer som ska göras varje år. Vilket är det som styrelsen och funktionärer gör. Om vi alla hjälps åt att ta ansvar och engagera oss som styrelsemedlem eller funktionär så fungerar det bra. I år behövdes det arbetas mycket för att få ihop en ny styrelse.
Ställ gärna upp nästa gång någon i valberedningen frågar dig 🙂

Här lämnas ordförandeklubban över efter avtackning

Tack Camilla för att du har varit ordförande i 10 år!
Du har gjort ett kanonjobb med att bland annat digitaliserat oss vilket har varit ett stort jobb. Det är mycket som du har genomfört och drivit under åren. Förändrat även så att vi är fler kvinnor engagerade och även involverat funktionärer i planeringar.

Mer bilder från årsmötet