Hamnen är öppen

Nu är alla Y-bommar tillbaka på bryggorna som är lagade under vintern. Hamnen är iordninggjord och städad för årets båtsäsong. Och vimpeln hissades för den officiella öppningen. Tack alla som gjorde de första arbetspassen för året i hamnen.