Välkommen på årsmöte

Boka in måndagen den 19/2 kl 18.30 för GBS årsmöte!

Vi har varit tvungna att flytta mötet från den 13/2 till den 19/2 beroende på att det har varit mycket svårt att få tag på en lokal.

Nu hat vi lyckats boka så vi kan ha årsmötet i S:t Thomas kyrkans lokaler.  Kallelse med alla handlingar kommer i februari via mejl till alla medlemmar.

Anmäl dig senast 11 februari så vi vet hur mycket förtäring som ska beställas;

https://simplesignup.se/private_event/213013/a9549fd485

Välkomna!