Tack alla som kom på årsmötet

På årsmötet var vi 45 medlemmar som deltog.

VI började med lite förtäring och samkväm för att fler skulle lära känna varandra. Några av de nya medlemmarna som valdes in till ordinarie var på plats – välkomna!

Vi tackade av vår mångåriga hamnkapten Anitha som valdes in som hedersmedlem

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackade även av vår vaktchef Thomas och vår hamnfogde Erik, tyvärr var de ej på plats.

Välkomna till styrelsen: Javier Soler ny vaktchef, P-O Mattsson, ny sekreterare och Olle Halvarsson, vice öfogde.