Viktig info från varvet

  • ALLT pallningsmaterial  etc ska vara bortplockat ur säkerhetsbur senast fredag 2 okt, kvarvarande slängs.
  • Gånggrind till slip (sjösidan) är nu driftsatt, använd din TAG vid passage.
  • På lördag (3 Okt) ca kl 12-14 kommer dykarbete att pågå runt bryggorna på IRS. Folk och båt med Dykflagga är på plats för att upprätthålla säkerheten . Inga båtar får då vara där och avmastning är inte tillåtet.
  • Inkörning av Trailers sker endast på de tider som står i upptagningslistan.
  • Båtar på Ängbys uppläggningsplats har haft inbrott – var extra uppmärksam när du går vakt.