Avlysningar under sommaren

Sjöfartsverket beslutar om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron, ska vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli till 3 november. Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande
Tider och omfattning
1. Måndag 25 juli t.o.m. söndag 14 augusti, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
2. Torsdag 22 september t.o.m. lördag 15 oktober, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
3. Söndag 16 oktober t.o.m. lördag 29 oktober, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00. Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är tillåten.
4. Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00; Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej  kräver broöppning tillåten.

Tosteröbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.

Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor.

Alla båtägare kan även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.se