DNA märkning

DNA märknings mötet samlade några intresserade och även GBS köpte ett DNA paket.

Hur många föremål vill ni märka?
Hur många föremål vill ni märka?

GBS150528_1