Elen avstängd på varvet under vintern

Elen på varvet kommer vara avstängd från och med den 15 november – 1 mars.

För att kunna ladda batterier etc är elen påslagen sista helgen varje månad (nov, dec, jan, feb) from lördag kl 10 tom söndag kl 18.

Elen stängs av för att hålla ned kostnaderna under säsongen 2022-2023.  IRS och båtklubbarnas styrelser har enats om åtgärden. Naturligtvis kommer belysningen på varvet  vara tänd.

Upttagningen på varvet pågår och sista dagen är söndagen den 23 oktober.