Kalendern är uppdaterad för 2014!

Nästa viktiga möte är den 26 mars, då GBS har Vårmötet i Hässelbygårdsskolans Matsal
kl 19;00. Som vanligt bjuder GBS på förtäring efter mötet!