Medlemsmöte!

Den 12 mars  kl 10 angående delägarskap. Stadgeändringar kräver ju fler möten. Plats GBS hamn!