Miljö- och nyttjanderättsavtal

Under våren fick alla medlemmar avtal via mejl som skulle fyllas i och skickas in. Det är viktigt att alla skriver på avtalen och lämnar in dem till hamnkapten! Går bra att lägga i brevlådan i hamnen.

Tanken var att du skulle få tillbaka en kopia. Vill du absolut ha det är du välkommen att hämta en hos hamnkapten på onsdagskvällar nu i september.  Avtalen förvaras hos hamnkapten så du kan titta in även nästa säsong.  Annars kan du läsa vad avtalen innehåller här:
Nyttjanderättsavtal-2018

Delägar-och familjemedlemskap Nyttjanderättsavtal 2018

Miljöavtal 2018