Motioner till årsmötet ska vara hos styrelsen senast den 3 december.

GBS årsmöte är den 27 januari 2016 kl 19.00 i Hässelbygårdsskolans matsal .