Välkommen på båtbingo

Succén upprepas även i år. Kom och var med på en trevlig kväll i hamnen! Vi får återigen träffa vår bingovärdinna Ulrica.

Onsdag den 7 juni kl 18:30 bjuder vi in alla medlemmar att spela bingo.

I pausen serveras kaffe med kaka. Det är naturligtvis gratis och fina priser kommer att finnas till vinnarna.

Om det är storm/ösregn ställer vi in.

Välkomna!
Klubbmästaren Camilla och Ulrica

Varvsplats 2023/2024

För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger i klubbhuset i hamnen eller digitalt, se nedan. Listan i hamnen finns på plats från den 28 maj till den 11 juni.

Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive badbrygga/peke, och båtbredd. Vi behöver också uppgift om båten ska stå på trailer på varvet och/eller innanför det inhägnade området (som enbart är till för båtar med utombordsmotorer) samt försäkringsuppgifter (försäkringsbolag och försäkringsnummer).

Betalningsavi skickas ut i slutet på juli och den ska vara betald 31 augusti.

Digitalt anmäler du dig via den här länken: https://simplesignup.se/private_event/205315/50cbf030e8

Sista sjösättningen på söndag 21 maj

Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen den 21 maj. Båtar som finns kvar på området efter detta datum kommer att flyttas ut på gatan och båtägaren kommer inte att få ha sin båt på IRS område hädanefter.

Trailer under sommaren
Du som väljer att ha din trailer på varvsplan under sommaren ska ställa denna högst upp till vänster, sett från sjön. De trailers som förvaras tomma på området ska vara borta senast den 15 september. Trailers är välkomna tillbaka när trailern har en båt på sig.

Observera att IRS inte tar något ansvar för de trailers som förvaras på
varvet över sommaren. Varvet är under sommaren en parkering och öppet för alla.

Ny altan på övre lillstugan

Vi startade arbetspasset den 13 maj från hamnen kl 9 med tre båtar och när vi kom fram till klubbholmen så börjades uteplatsen att rivas på övre lillstugan.

Vintern och vinden har fällt en grenar även på holmen. Några medlemmar krattade kottar  och grenar från stora stugan till vedboden. Resten började klyva ved och flyttade till nya vedförrådet samt flisade grenar.

Sergei, Robban, Olle och Vincent snickrade klart uteplatsen på övre stugan så nu är den öppen för uthyrning.

Stort tack till alla medlemmar som svarade på smset och ställde upp med kort varsel😀😀

Det är få medlemmar som anmält sig för arbetspass i BAS-K så det behövs fyllas på. Mejla till vofogde@gbs.nu eller ofogde@gbs.nu om du kan komma den 10 juni när nästa arbetspass är på klubbholmen.

Tack alla som var med på arbetspasset😀. Bra jobbat!
Mvh Öfogdar

Klubbholmen är öppnad

I lördags 29 april åkte öfogdarna Olle, Sergei, Robban och Vincent tillsammans med sju medlemmar ut till klubbholmen för att öppna för säsongen.

Paddan fick åka två gånger för att båtarna var fyllda. Vi startade arbetspasset med att öppna upp storstugan storstadade och tog ut alla räddningsbojar samt brandsläckare. Lilla nedre stugan storstädades också. Den övre stugan ska det byggas en ny altan/trappa till.

Vi krattade massor med löv samt tog bort mängder av nedfallna grenar/träd. Hösten, vintern och våren har tagit hårt på klubbholmen och bävern har kunnat härja fritt. Väldigt få träd på klubbholmens mark är fällda men desto mer hos grannen. Det gör att det blir mer vindfång på ”våra” träd och det i sin tur gör att det blåser ner mer grenar och träd.

Den inre pontonbryggan behöver akut hjälp med renovering och Sergei har kontakt med bryggkompaniet. Spången till den inre bryggan har försvunnit under vintern så Sergei snickrade en ny. Även en lucka på den yttre flytbryggan är borta.

Elkabeln till toa/vedbod har fått en smäll av en nedfallen gren och behövs ses över. Även landströmmen på bryggan måste lagas för kabeln till kontakterna är trasig.

Vädret var bra under morgonen för att sen blåsa upp till stark vind. Vi avslutade arbetsdagen med att grilla korv och efter det så släppte vi iväg våra medlemmar två och två tillbaka till klubben med paddan och Olles båt pga det blåsiga vädret. Öfogdarna stannade kvar på ön för att summera det som  behöver göras i snar framtid innan vi lämnade klubbholmen.

Flaggan är hissad och holmen är öppen, lite kantstött ö men vi tror vi löser det med allas hjälp. Hälsningar öfogdarna

.😊

Hamnen är öppen

Nu är alla Y-bommar tillbaka på bryggorna som är lagade under vintern. Hamnen är iordninggjord och städad för årets båtsäsong. Och vimpeln hissades för den officiella öppningen. Tack alla som gjorde de första arbetspassen för året i hamnen.

 

Välbesökt årsmöte

I torsdags kväll 23 februari hade vi ett välbesökt årsmöte. Vi var 49 personer i Hässelby Strands kyrka.

Vi medlemmar är de som tillsammans skapar vår trevliga båtklubb. Det innebär att några av oss måste administrera, leda och fördela arbetet med de förbättringar eller reparationer som ska göras varje år. Vilket är det som styrelsen och funktionärer gör. Om vi alla hjälps åt att ta ansvar och engagera oss som styrelsemedlem eller funktionär så fungerar det bra. I år behövdes det arbetas mycket för att få ihop en ny styrelse.
Ställ gärna upp nästa gång någon i valberedningen frågar dig 🙂

Här lämnas ordförandeklubban över efter avtackning

Tack Camilla för att du har varit ordförande i 10 år!
Du har gjort ett kanonjobb med att bland annat digitaliserat oss vilket har varit ett stort jobb. Det är mycket som du har genomfört och drivit under åren. Förändrat även så att vi är fler kvinnor engagerade och även involverat funktionärer i planeringar.

Mer bilder från årsmötet