Reflektioner från GBS webbmaster!

Egna båten sjösattes… sjönk inte!

M/S Cecelia
M/S Cecelia, fler bilder hittar du på irs-varv.se