Sista sjösättningen på söndag 21 maj

Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen den 21 maj. Båtar som finns kvar på området efter detta datum kommer att flyttas ut på gatan och båtägaren kommer inte att få ha sin båt på IRS område hädanefter.

Trailer under sommaren
Du som väljer att ha din trailer på varvsplan under sommaren ska ställa denna högst upp till vänster, sett från sjön. De trailers som förvaras tomma på området ska vara borta senast den 15 september. Trailers är välkomna tillbaka när trailern har en båt på sig.

Observera att IRS inte tar något ansvar för de trailers som förvaras på
varvet över sommaren. Varvet är under sommaren en parkering och öppet för alla.