Varvsplats 2023/2024

För att få en plats på varvet måste du teckna dig på en lista som ligger i klubbhuset i hamnen eller digitalt, se nedan. Listan i hamnen finns på plats från den 28 maj till den 11 juni.

Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive badbrygga/peke, och båtbredd. Vi behöver också uppgift om båten ska stå på trailer på varvet och/eller innanför det inhägnade området (som enbart är till för båtar med utombordsmotorer) samt försäkringsuppgifter (försäkringsbolag och försäkringsnummer).

Betalningsavi skickas ut i slutet på juli och den ska vara betald 31 augusti.

Digitalt anmäler du dig via den här länken: https://simplesignup.se/private_event/205315/50cbf030e8