Uppdaterade stadgar och hamnordning.

Stadgeändringarna är om olika medlemskategorier och vilka rättigheter/skyldigheter dessa har.