Varför går elen varje gång det åskar?

Fredrik Låssmed får hjälp av tre hundar att lösa problemet....
Fredrik Låssmed får hjälp av tre hundar att lösa problemet…. Men ingen gång har strömbortfallet noterats av nattvakterna,,,,