Vill du ha varvsplats? Nytt från i år!

Nyordning från i år! Alla måste teckna sig på lista i hamnen för att få en plats på varvet.

Listan ligger i klubbstugan den 1 juni till den 15 juni.

Vi behöver uppgift om verklig längd på båten, inklusive badbrygga/peke, och bredden.

Vi behöver också uppgift om båten står på trailer över vintern.

Klubbens yta på varvet är begränsad. De som anmäler sig sent riskerar att få köa till reservplatser eller måste se sig om efter alternativ vinterförvaring. Betalningsavi skickas ut till dem som får plats och vi meddelar de som eventuellt inte får plats.