Sjövett för barn!

trossen

 

 

Beställ Trossen Junior

Genom att lära barnen hur man är säker när man badar, åker båt eller är ute på isarna kan vi förebygga väldigt många olyckor. Trossen Junior är ett sätt för oss att sprida kunskap om sjövett till barn, men också berätta om hur kul man kan ha på och i vatten. Vi på Sjöräddningssällskapet älskar vatten. Därför vill vi väcka nyfikenhet och intresse men också respekt för vattennära aktiviteter. Vi vill inte skrämma, utan motivera till att bli vattenvana så att man känner sig trygg i närheten av vatten.

Trossen Junior kommer ut en gång per år på våren och kostar ingenting att beställa. Mejla till info@ssrs.se eller ring 077-579 00 90, så skickar vi den till dig. Tack för att du hjälper oss att nå ett barn i din närhet! Se vidare här >>>>