Glöm inte nyckeln vid besök i hamnen!

För närvarande fungerar inte brickan, så använd klubbnyckeln istället! Den fungerar numera på både ut- och insidan .