Nu är det dags att teckna sig för varvets vaktpass!

Från i år ansvarar GBS styrelse att bemanna vakten på varvet under perioden 26
september – 22 oktober. Sedan tar de andra klubbarna över ansvaret på tilldelad
period. Väljer vaktpass, gör du hos Båtunionen >>>.
Vaktpassen kan bokas tom 25 augusti via era inloggningsuppgifter i BASK. Har ni frågor kontakta främst Vaktchefen Jacob och i andra hand Ordförande Camilla. Efter den 25 augusti finns det inte möjlighet att teckna sig. Har du inte tecknat dig så kommer du att tilldelas ett vaktpass. Obs samma regler som i hamnen, utebliven vakt leder till vaktbot på 2000 kr. Det går bra att anlita lejdvakt.
Hjälp för hur man gör finns här >>>>
Varvet111129_1