Fisketävlingen

Aborreklassen, 2kg 36 cm lång. Är det någon som kan fiska en större? Om så skicka uppgifter till sekreterare@gbs.nuGBS 60 år firades ordentligt

Lördagen den 18 juni firades att vår båtklubb blev 60 år. Tack till alla inblandade som hade ordnat en mycket trevlig och rolig fest i ett fantastiskt försommarväder.

Avlysningar under sommaren

Sjöfartsverket beslutar om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron, ska vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli till 3 november. Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande
Tider och omfattning
1. Måndag 25 juli t.o.m. söndag 14 augusti, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
2. Torsdag 22 september t.o.m. lördag 15 oktober, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
3. Söndag 16 oktober t.o.m. lördag 29 oktober, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00. Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är tillåten.
4. Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00; Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej  kräver broöppning tillåten.

Tosteröbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.

Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor.

Alla båtägare kan även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.se

Händer på Klubbholmen

Här kommer lite information om vad som händer på klubbholmen. Vi har haft två arbetspass på klubbholmen och hunnit med mycket.

Den nedre uthyrningsstugan har fått en ny lite större altan. Samt den övre är golvet säkrat med nya reglar för att kunna hyras ut under semesterveckorna. Vi kommer senare att byta/bygga en ny altan på den övre stugan.

Ny stig till andra sidan klubbholmen

Vi har för året köpt in en flismaskin till klubbholmen för att flisa grenar samt småträd/buskar. Vi prövade maskinen med gott resultat på stigen ner från vedboden mot ”andra sidan”. Vi har som sagt haft två stycken arbetspass på ön och vi ö-fogdar är imponerad över intresset att jobba när vi har våra arbetspass.

Sen är det lite mindre roligt med vår viktigaste del på ön och det är bryggorna. De har fått mycket stryk under vintern. Vi har ringt runt till alla bryggbolag som vi haft under årets lopp vad avser reparation. Tyvärr har svaret blivit att de är så bokade att det inte kommer finnas tid förrän efter sommaren.

Hamnkapten Anita kommer träffa ett nytt företag som ska se över bryggorna i hamnen och kanske kan de laga bryggorna på klubbholmen också. Så vi hoppas på att bryggorna inom snarast kommer renoveras.

Lägg inte till med sidan på bryggan

Tänk på när ni besöker klubbholmen att inte lägga till med båten med sida mot brygga för att minimera påfrestningarna på bryggan.

Hoppas ni får en härlig båtsäsong och att solen kommer lysa molnfritt under många dagar
Ö-fogdarna 

ps läs gärna mer om klubbholmen

Gäststugorna får ny altan


Öfogdarna fortsätter med upprustning på Klubbholmen. Nu är en av de nya altanerna till stugorna klar. Tack alla inblandade för ett bra arbete 👏🏻