Välkomna till GBS Vårmöte den 20 mars kl 19:00!

Kallelsen hittar du här >>>
Frågor som kommer att tas upp är:
Nya varvsavgifter
GBS-nytts framtid som tryckt media
Investering bastu på holmen
Nytt bokningssystem gällande stugorna på holmen
Dessutom är det absolut sista tillfället att själv skriva på vakt och arbetspasslistorna, sen tas de in och resterande pass kommer att lottas. Det finns också möjlighet att kvittera ut kod dosan (för 50 kr), för de som ej har gjort det tidigare.

Vakt och arbetslistorna ligger nu i hamnen!

Hamnen9feb2013_3          Hamnen9feb2013_6          Hamnen9feb2013_5

Camillabild 3 - Kopia  Camillabild4 - Kopia  Camilllabild2 - Kopia  Camillabild_1 - Kopia

Ett trettio tal medlemmar kom ner för att vara först med att välja vakt- och arbetspass, den nionde februari. Solen uteblev visserligen, men det var inte kallt (förrän efteråt). Klubbmästare Yvonne skötte som vanligt förtäringen på ett utmärkt sätt. Några brickor delades ut, men fortfarande är det cirka 30 medlemmar som inte har brickor och inte kommer in på varvet. De kommer inte åt sina båtar och inte heller vaktkuren….

 

Hamnen

Visst är hamnen härlig även på vintern?

Hamnen jan2013

Nytt låssystem både i hamnen och på varvet!

Det gamla låssystemet har tagits bort och endast den nya brickan fungerar. Alla medlemmar har haft möjlighet att skaffa brickan under oktober och november!